Apoštolský koncil

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: koncily

Časové zařazení: rané křesťanství

Bylo to jednání v létech 48/49 mezi jeruzalémskými apoštoly na jedné straně a Pavlem a Barnabášem, vyslanci z Antiochie na Orontu na straně druhé, a to o misiích u pohanů. Výsledkem bylo zrovnoprávnění pohanokřesťanů a židokřesťanů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

koncily

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz