Apoštolskost

Kategorie: křesťanství

Odvozeno z řec. apostellein, »odeslat, poslat«. Je jedním ze čtyř hlavních známek církve, spolu s - jednotou, - svatostí a - katolicitou (všeobecností), obsažených v nicejsko-konstantinopolském vyznání víry (381). Znamená, že církev je ve svém bytí úzce spojena s událostí života, smrti a vzkříšení Krista, zprostředkovanou svědectvím - apoštolů (Kat. 857-865).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz