Apoštolské vyznání víry

Kategorie: křesťanství

Také Apostolium, Symbolum Apostolicum. Jedno z nejstarších a nejznámějších křesťanských vyznání, které je doloženo od 4. století po Kr. a souvisí už s novozákonními formulemi. Apoštolské vyznání víry vzešlo z římského křestního vyznání z 2. století. Hlavní teologický důraz spočívá ve výpovědích o Ježíši Kristu. Jméno tohoto vyznání se podle staré církve vysvětluje tím, že dvanáct apoštolů před svým odchodem na misie do světa je učinilo společným základem víry. Důkaz o tom není. Dnes slouží apoštolské vyznání víry jako ústřední text nejen v liturgii křtu. Reformátoři si vyznání víry velmi cenili. Apoštolské vyznání víry bylo rozšířeno na koncilech 1. nicejském (325) a 1. konstantinopolském (381). K formulaci nicejsko - konstantinopolské bylo později na Západě přidáno i filioque (i Syna), v čemž spatřoval křesťanský Východ zfalšování textu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz