Apoštolská signatura

Kategorie: křesťanství

Nejvyšší soud - Apoštolského stolce, dohlížející na správný výkon spravedlnosti v církvi (CIC 1445), tvoří ho několik kardinálů jmenovaných - papežem. Má dva odbory: a) soudní, mající řádnou výkonnou soudní moc v záležitostech týkajících se stížnosti na neplatnost, žádosti o návrat věcí do předešlého stavu a jiných stížností proti rozhodnutí - Římské roty, dále při stížnostech ve věcech osobního stavu, když Rota odmítla nové projednání, v případech námitky zaujatosti a v jiných záležitostech proti soudcům Římské roty z důvodů jednání při výkonu jejich služby, a konečně ve sporech o příslušnost soudu, které nepodléhají témuž odvolacímu soudu (CIC 1445, par.1), b) správní, rozhodující spory vzniklé z aktů církevní moci správní, které byly předloženy ve lhůtě třiceti dnů, a jiné správní spory, které mu předložil - papež nebo složky římské - kurie a také spory ve věci příslušnosti mezi týmiž složkami (CIC 1445, par. 2). Další pravomoci jsou stanoveny CIC 1445, par. 3,2 -3.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz