Apoštolská posloupnost

Kategorie: křesťanství

Autorita - apoštolů se zakládala na tom, že byli Ježíšovými učedníky a očitými svědky - vzkříšení (Sk 1,2n) a také na - eschatologickém poslání, jež jim bylo svěřeno jako dvanácti spolupracovníkům při posledním soudu (Mt 19,28, - Boží soud). To z nich učinilo také ručitele za - tradici (1 Kor 15,3nn). Apoštolská - tradice znamenala původ nauky a učitelský úřad, předávaný apoštoly na základě toho, co obdrželi od Pána. Další záruka spojitosti byla spatřována ve svěcení - biskupů a starších, které prováděli apoštolové z moci Ducha svatého (Sk 20,17nn) a v nepřerušené posloupnosti biskupů (srov. Kat. 77).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz