Apoštolská doba

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny

Časové zařazení: rané křesťanství

Jako apoštolská doba se označuje období po nanebevstoupení Krista. Očití svědci a přímí posluchači hledají způsoby, jak dál hlásat spásu a zvěstovat radostné poselství o eschatologickém Kristově království. Jedná se o zakladatelskou epochu církve, která zahrnuje první a druhou generaci křesťanů. (-ienc-)

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní dějiny

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz