Apoštolové

Kategorie: křesťanství

Pojem vytvořený v raném křesťanství je specificky křesťanský; týká se primárně nejužšího okruhu učedníků, oněch dvanácti, které Ježíš rozeslal k hlásání evangelia. Později bylo označení rozšířeno i na jiné raně křesťanské misionáře, zvláště na sv. Pavla. Pavel je v bibli označován za apoštola také proto, že byl svědkem Kristova zmrtvýchvstání.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz