Apoštol

Kategorie: křesťanství

Z řec. apostellein, »poslat«, je odvozeno podstatné jméno apostolos, a pak lat. apostolus. Titul dvanácti Ježíšových spolupracovníků, které si sám vybral (Mt, 10,1-4) a poslal je, aby hlásali jeho - evangelium (Mt 28,18-20) jsou to: Petr, Ondřej, Jakub (Starší), Jan, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub Alfeův (Mladší), Šimon (Horlivec), Juda Tadeáš a Jidáš Iškariotský, na jehož místo byl později vybrán Matěj. A. jsou tedy »svědci« toho, co viděli a slyšeli o zvláštním způsobu Ježíšova - zmrtvýchvstání. V širším významu je a. ten, kdo se zcela věnuje šíření křesťanské víry.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz