Apologie

Kategorie: křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství

Z řec. apologiá, »obrana«. Rozhovor nebo psaní na obranu nějaké osoby nebo nauky. Apologety byli nazýváni církevní otcové, kteří v prvních staletích křesťanství (2. a 3.) hájili křesťanskou víru před obviněními - pohanů. - Apologetika.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz