Apologeti

Kategorie: křesťanství Bible

Časové zařazení: rané křesťanství

Křesťanští autoři 2. století hájili mladé křesťanství proti pomlouvačným obviněním ze strany jinověrců jako dovolenou formu uctívání Boha. S ohledem na pronásledování chtěli vymoci křesťanství toleranci státu vedle židovství (viz judaismus) a řecko-římského náboženství. I když tohoto cíle zprvu nedosáhli, mohli je propagovat filozofickými argumenty pro oprávnění a převahu křesťanství a dávat tím teologii rozhodné impulsy. Nejvýznamnějšími zástupci byli filozof a mučedník Justin, Meliton ze Sardu, Theofil z Antiochie a Apolinarios z Hierapolis. V širším smyslu se jako apologeti označují i Tertullián, Origenés nebo Augustin, protože hájili křesťanství.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

Bible

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz