Apokalyptika

Kategorie: křesťanství Bible

Z řec. apokalyptikoós (z apokalypsis, »odhalení«). Literární žánr rozšířený v předkřesťanském a pokřesťanském - židovství (2. stol. př. Kr.- 2. stol. po Kr.), snažící se odhalit poslední věci lidstva. (- Boží soud). Apokalyptické texty jsou téměř všechny apokryfy, s výjimkou Janovy - Apokalypsy, i když několik apokalyptických rysů najdeme i v některých - kanonických knihách. A. se vyznačuje hlavně používáním jmen s přeneseným významem, viděními, symbolismem a příznačným rysem je i - anděl - vypravěč. Křesťanská - apokalypsa potvrzuje - Mesiášův návrat ve slávě a obnovení duchovního a univerzálního Božího království.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

BibleCopyright iEncyklopedie.cz