Apokalypsa

Kategorie: křesťanství Bible

Z řec. apokalypsis, »odhalení«. Podstatné jméno znamená odhalení, zjevení a vztahuje se především k viděním posledního času ( - Boží soud) a ke znamením, která jej budou ohlašovat. Nazývá se tak - prorocká kniha sv. Jana, patřící k literárnímu - apokalyptickému žánru, který uzavírá NZ. Kromě úvodu a závěru se a. rozděluje do dvou částí: dopisy sedmi církvím a prorocká vidění. Ústřední myšlenka spočívá v protikladu mezi dvěma královstvími (církví a světem), Kristem a antikristem, vyvolenými a zavrženými, v protikladu, který se vyřeší - posledním soudem, jejž Bůh provede prostřednictvím Ježíše, Pána a soudce. A. je christologicko - soteriologická poema v podobě dopisu křesťanům v prokonzulární Asii, představovaným sedmi církvemi. Současně je souhrnem myšlenek a nadějí NZ a proroctvím o novém a posledním čase.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

BibleCopyright iEncyklopedie.cz