Antropologie

Kategorie: religionistika

Podkategorie: člověk

Nauka o člověku, jež spojuje biologická a filozofická východiska. Je také dílčí disciplínou teologie, protože člověk je stvořen jako tvor Boží a je včleněn do stvoření. Odpověď na otázku, co je člověk, je spoluutvářena náboženským a filozofickým předporozuměním. Jinými tématy antropologie jsou stvoření člověka, jeho tělo, bolest a štěstí, smysl a cíl lidského bytí nebo další život po smrti.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

člověkCopyright iEncyklopedie.cz