Antropocentrismus

Kategorie: religionistika

Podkategorie: člověk

Tento názor staví do centra zájmu člověka. V křesťanské tradici označuje lásku k lidem podle míry lásky k sobě, naproti tomu teocentrismus staví do středu věcí lásku k Bohu. Protináboženský charakter dostává antropocentrismus tehdy, když se člověk vyhlásí za míru všech věcí a nepřiznává žádné místo Božímu působení.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

člověkCopyright iEncyklopedie.cz