Angelus ze Sicílie

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí karmelitáni

Časové zařazení: 13. století

Podle věrohodné tradice patřil Angelus mezi první karmelitány, kteří odešli z hory Karmel na Sicílii. Tam byl v první polovině 13. století v Licatě zabit „nevěřícími neznabohy“. Záhy byl ctěn jako mučedník, na místě jeho smrti byl zbudován kostel a v něm uloženo jeho tělo. V roce 1662 byly jeho ostatky přeneseny do karmelitánského kostela. V karmelitánském řádu byl uctíván již ve 14. století jako jeden z jeho prvních světců. Také mezi věřícím lidem se úcta k němu velmi rozšířila. Mnohá města a obce na Sicílii jej vyhlásily svým patronem. Stal se oblíbeným lidovým světcem, zvláště jako přímluvce v těžkostech. Při revizi řádového kalendáře v roce 1972 byl jeho svátek vypuštěn, ale po přezkoumání tradice byl v roce 1986 opět obnoven.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

13. století

svatíCopyright iEncyklopedie.cz