Angelus Augustin Mazzinghi

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: blahoslavení karmelitáni

Místní zařazení: Itálie

Časové zařazení: 15. století

Narodil se kolem r. 1386 ve Florencii nebo v jejím okolí. Roku 1413 vstoupil do kláštera Le Selve (S. Maria Silvarum) nedaleko od Florencie. Právě tehdy tam převor Jacobus Alberti (+1426) zavedl novou observanci, která byla pak pojmenována po tomto klášteře "delle Selve" a která později vyústila do reformy mantovské. Angelus byl prvním, kdo do onoho kláštera vstoupil po této změně, a proto bývá nazýván "prvním synem reformy delle Selve". Již po dvou letech přijal kněžské svěcení a byl pověřen kazatelskou službou. V letech 1419-1430 byl po Jakubovi převorem konventu. Po sedm následujících let žil v klášteře ve Florencii, od r. 1435 jako jeho převor. V téže době se do Florencie uchýlil z Říma vypuzený papež Eugen IV. a papežský dvůr. V roce 1437 se bl. Angelus stal opět převorem v Le Selve, ale již následujícího roku, 17. srpna 1438, zemřel.
Nekrologium florentského kláštera o něm mluví jako o výtečném, vzdělaném muži, věhlasném a svatém mistru duchovní rady a duchovního vedení, pověstném kazateli. Jeho spolubratr zaznamenal vyprávění "svědků hodných víry" o tom, že viděli při kázání padat z Angelových úst růže a květy, které dva andělé sbírali a na jeho hlavě z nich vili korunu. Takto proto bývá často znázorňován.
Když se v polovině 18. století rozvířila kolem jeho osoby mezi historiky diskuse, byl zaveden řádný beatifikační proces a v r. 1761 kongregace pro bohoslužbu kult, kterým byl bl. Angelus uctíván od nepaměti, potvrdila.
Jeho tělo odpočívá dnes pod hlavním oltářem karmelitánského kostela ve Florencii.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

Itálie

blahoslavení

15. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz