Anděl

Kategorie: křesťanství

Z řečtiny angelos - posel (lat. angelus), je podle starých náboženských tradic vyšší duchovní bytost, která příležitostně zprostředkovává kontakt mezi pozemským a nebeským. Starý i Nový zákon o existenxi andělů hovoří s přesvědčením. Andělé byli Bohem obdařeni milostí, svatostí, inteligencí atd., bylo však ponecháno na nich, zda chtějí Bohu sloužit nebo ne. Onu část andělů, která se od Boha odvrátila, vedl jejich vůdce Lucifer (tj. Světlonoš) a po porážce v zápase s protivníky se stala ďábly. Dobří andělé, kteří zvítězili, se ještě upevnili ve svatosti. Podle bible se rozeznává devět kůrů (sborů) andělských: cherubové, serafové, trůny, knížata, síly, panstva, mocnosti, archandělé, andělé. Katolická církev doporučuje jejich uctívání a vzývání. Andělé v islámu: podle koránu byli andělé stvořeni z ohně, což je činí vyššími bytostmi nežli je člověk, stvořený jen z hlíny. Čtyři z nich jsou archanělé, osm nese Boží trůn, devatenáct tvoří stráž nad peklem spolu se strážcem pekel v čele, člověka v životě provázejí dva andělé, jeden před ním a druhý za ním, další dva zapisují jeho skutky, jeden dobré, druhý zlé. Další dva andělé jsou vyšetřujícími soudci v hrobech. Podle koránu jsou andělé bytosti přimlouvající se za své lidské chráněnce u Boha.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz