Anděl Páně

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: modlitba Maria

Je tradiční mariánská modlitba, pojmenovaná podle počátečních slov. Je zaměřena na tajemství - zvěstování a - vtělení Krista. - Modlitba se skládá ze tří - antifon, po nichž následuje Zdrávas Maria, a uzavírá se jedním veršem a závěrečnou modlitbou. Ve velikonočním období se A.P. nahrazuje modlitbou - Regina Coeli. - Papež Řehoř IX. zavedl ve 13. stol. zvyk modlit se A.P. ráno, v poledne a večer.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

modlitba

MariaCopyright iEncyklopedie.cz