Anachoreti

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: mnišství

Časové zařazení: rané křesťanství

Pouštní mniši, kteří se utíkali před zesvětštělým křesťanstvím do samoty. K anachoretům patřili také asketičtí putovní mniši, stylité (světci na sloupu) a osady eremitů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

mnišství

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz