Ammonios

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství

Ammonios, jméno odvozené od boha Amuna, je v Egyptě časté. Máme doklady o celé řadě nositelů tohoto jména a někteří z nich mohou být i totožní. Nejvýznamnější a nejznámější je Ammonios s přízviskem Sakkas, z čehož Theodoretos jako první odvodil legendu, že Ammonios byl nosičem pytlů, dokud se neoddal studiu filozofie. Je znám jako zakladatel novoplatonismu a učitel Plotina. Podle Porfyria (zmínka u Eusebia) byl Ammonios synem křesťanských rodičů, ale velmi záhy se od křesťanství odvrátil. Plotinův (a zároveň Origenův) učitel Ammonios po sobě nezanechal žádné spisy a především to ho odlišuje od následující postavy. Ammonios křesťan, s nímž ho Eusebius zaměnil, napsal nejméně jednu úvahu O shodě mezi Mojžíšem a Ježíšem. Spis měl mít protimarkionský charakter a mohl být určen k potření Markionových antitezí, jak se domníval německý teolog Adolf von Harnack. Je na druhou stranu pravda, že prvně jmenovaný Ammonios byl vynikajícím zastáncem nauky o shodě filozofů, a jen o něco málo mladší Numenios psal o shodě Mojžíše a Platóna. Anastáz Sinajský uvádí mezi dávnými a prvními exegety vedle Papiáše, Pantaena a Klementa také „moudrého Ammonia“, který vyložil celé šestidenní dílo stvoření ve vztahu ke Kristu a k církvi. Ammonios Alexandrijský je podle Eusebia (list Karpianovi) autorem evangelijní synopse, v níž uspořádal paralelní perikopy podle Matoušova textu. Je snad i autorem listu Serapionovi, prvnimu z poustevníků. Další Ammonios byl biskupem ve městě Thmuis, který dovolil Origenovi na jeho cestě do Sýrie kázat v jeho kostele, za což ho Heraklas sesadil; protože se ho však církevní obec zastala, dostal k ruce pouze koadjutora (Filipa), jenž ho měl později nahradit. Další Ammonios byl alexandrijským presbyterem, umučeným za Diokleciánova pronásledování. Ammonios se jmenoval i jeden ze „čtyř dlouhých bratří“, jejichž vystoupením vypukl první origenovský spor. Tento Ammonios je pravděpodobně totožný s „presbyterem Ammoniem“, který je známý jako exegeta z poloviny 5. století.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz