Amerikanismus

Kategorie: křesťanství

Tímto termínem se míní soubor názorů odporujících učení církve, názorů, které tím, že patří k některým významným rysům nezávislého amerického smýšlení a podtrhují důležitost přirozené křesťanské ctnosti, znevažovaly princip autority a potřeby dalšího výkladu rozhodujících - dogmat. S a. se pojí také snaha o větší svobodu svědomí a jednání katolíků. Stoupenci a. podporovali také větší otevřenost církve vůči požadavkům moderní kultury. Významnou osobností a. byl - redemptorista Isaac Hecker (+1888), který založil r. 1858 Misijní společnost sv. Pavla, aby znovu získal protestanty do katolické církve.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz