Amen

Kategorie: křesťanství

Z hebr. kořene `aman, »podpírat«, »stát«, znamená »je to tak«, »je to pravda«, »jistě«, »v pravdě«. - Septuaginta překládá Izaiášův výraz »pravý Bůh« slovy theós amen. V - Apokalypse je Kristus nazván výrazem Amen (Zj 3,14), protože je to svědek pravdy. Užívá se také ve smyslu příslovce, jako souhlas toho, kdo naslouchá (ano, jistě) někomu, jenž mluví, s přáním, aby se řečené také uskutečnilo (srov. 1 Král 1,36, Jer 11,5, Jer 28,6). A. má tak platnost náboženského zvolání, především při bohoslužbách (srov. Neh 5,13, Neh 8,6). Významné je, jak výrazu a. použ?vá Ježíš ve své zdůrazňující formulaci »amen, pravím vám (tobě)«, která se vyskytuje 28-krát u Mt, 13-krát u Mk, 7-krát u Lk a 26-krát ve zdvojené formě u Jana: »Amen, amen pravím vám«, »v pravdě, v pravdě pravím vám«, čili »říkám vám v celé pravdě«. A. přešlo spontánně z hebrejské - liturgie do křesťanské jako hromadný souhlas shromáždění.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz