Amartiocentrismus

Kategorie: křesťanství teologie

Z řec. amartia, »hřích«, a odvozenina ze slova centrum. Teologická koncepce, která pokládá - hřích za střed dějin a vidí v něm jejich rozhodný a určující prvek.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

teologieCopyright iEncyklopedie.cz