Alois Rabata

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: blahoslavení karmelitáni

Místní zařazení: Itálie

Časové zařazení: 15. století

Narodil se pravděpodobně r. 1443 v městečku Erice blízko Trapani na Sicílii. Karmelský šat oblékl v konventu Zvěstování v Trapani, kde též studoval a přijal kněžské svěcení. Byl ustanoven představeným kláštera v Randazzo, žijícího podle observance prosazované generálem bl. Janem Sorethem, a zůstal tam až do své smrti r. 1490. Dokumenty procesu blahořečení dosvědčují jeho čistý, svatý život, v němž dokázal spojit horlivou řeholní kázeň s kněžskou i charitativní službou bližním. Bývá zobrazován s palmou v ruce a se šípem zabodnutým do čela. Tuto smrtelnou ránu mu prý kdosi zasadil dotčen jeho napomínáním, on však nikomu neprozradil jméno viníka. Je proto uctíván jako vyznavač, ne jako mučedník. Byl blahořečen r. 1841. Jeho památka se v řádu slaví 8. května, v českém Karmelu však následujícího dne.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

Itálie

blahoslavení

15. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz