Almužna

Kategorie: křesťanství

Z řec. eleemosyne, »soucit, milosrdenství, slitování«. V pozdně židovské době termín označoval skutky milosrdenství, vykonané ve vztahu k vlastním příbuzným. V době Ježíše Krista se za a. považovalo jednání každé zbožné osoby, která vedle - modlitby a - postu (Mt 6,1-4, Lk 11,41, Lk 12,33) darovala peníze chudým. Dnes se tímto výrazem myslí jakákoliv finanční pomoc věnovaná potřebné osobě z lásky k Bohu, aniž by byla žádána zpět. A. zůstává projevem stále platné křesťanské lásky k bližnímu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz