Albert z Trapani

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí karmelitáni

Časové zařazení: 13. století 14. století

Narodil se asi v polovině 13. stol. v Trapani na Sicilíi. Tam vstoupil do řádu a stal se knězem. Kolem r. 1296 byl sicilským provinciálem. Zemřel 7.8. v Messině, pravděpodobně r. 1307. Již r. 1346 mu v konventě v Palermu byla zasvěcena kaple, od roku 1375 gen. kapituly usilovaly o papežské potvrzení kultu. Došlo k němu r. 1457 a 1476. Patří k prvním světcům ze společenství Karmelu, v řádu velmi oblíbeným: gen. kapitula r. 1420 předepsala, aby v každém konventě visel jeho obraz, Mikuláš Audet si přál v každém kostele řádu oltář k jeho cti. Nejčastěji bývá zobrazován s křížem mezi dvěma liliemi. Jako přímluvce jej vroucně vzývaly i sv. Terezie od Ježíše a sv. Marie Magdalena de Pazzi. Na Sicilii se k jeho životu váže řada legend, z nichž jej poznáváme jako pověstného kazatele a divotvůrce. Část ostatků jeho těla je uložena v kostele karmelitánů v Trapani.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

13. století

svatí

14. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz