Akolyta

Kategorie: křesťanství

Z řec. akolythos, »druh na cestě« nebo »ten, který následuje«, v širším smyslu pak ten, »kdo slouží«, lat. acoluthus. A. je ten, kdo obdržel ustanovení (nikoli - svěcení). Má za úkol starat se o službu u - oltáře, pomáhat - knězi a - jáhnovi v liturgické činnosti, zvláště při - mši, podávat - přijímání jakožto zvláštní službu, vystavovat k adoraci věřících - Nejsvětější svátost oltářní a ukládat ji do svatostánku (- tabernákl, - eucharistie).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz