Aklamace

Kategorie: křesťanství

Z lat. acclamatio. Hromadný souhlas. Vyjádření účasti a souhlasu shromáždění. Hlavními projevy souhlasu v - liturgii jsou: amen, aleluja, sláva, hosana. Dalšími a. jsou: Svatý..., Pane, smiluj se..., vzdávejme díky Bohu..., chvála tobě, Kriste..., tvou smrt zvěstujeme..., tvé je království ...

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz