Agapé fraterna

Kategorie: křesťanství

Z řec. agapé, »láska«. Společné jídlo, spojené se slavením - eucharistie, které prvotní církev praktikovala podle vzoru a na památku - Poslední večeře jako projev lásky, jednoty a solidarity s potřebnými. Velmi brzy byl tento obřad zneužíván a stal se předmětem výtek - apoštola Pavla v listu Korinťanům. Od 2. stol. byly hostiny lásky odděleny od eucharistické - liturgie ( - eucharistie).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz