Afghánistán

Kategorie: islám

Místní zařazení: Afghánistán

"Země u Hindúkuše" má asi 20 milionů obyvatel, kteří patří k různým směrům islámu. Asi 15 - 20 % celkového obyvatelstva představují šíité. Převážná část se však hlásí k sunnitskému islámu hanafijské právní školy. K islamizaci Afghánistánu došlo za chalífátu Umajjovců (661 - 750). Svého kulturního a politického vrcholu dosáhl Afghánistán za dynastie Ghaznovců (1050 - 1190), která časem ovládla říši od Indu až do Íránu. Jako už v 19. století při pokusech Angličanů dobýt Afghánistán, osvědčil se islám a jeho tradice i při vpádu sovětské armády roku 1979 jako rozhodující činitel odporu národa.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

islám

AfghánistánCopyright iEncyklopedie.cz