Adorace

Kategorie: křesťanství

Etymologicky (z lat. ad os) jde o gesto přiložení rukou na rty a potom jejich obrácení k posvátnému obrazu nebo předmětu na znamení oddanosti a úcty. Mezi různými projevy - zbožnosti vyjadřuje a. nejzřetelněji úplnou závislost člověka na Bohu, jehož absolutní svrchovanost tak člověk přiznává. Také stvořená jsoucna mohou být předmětem a., ale jen uvažuje-li se jejich vztah k Bohu ( - latrie).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz