Adopcianismus

Kategorie: křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství

Bludná teologická nauka prvních staletí vyvrcholila v 8. století. Chápala Krista jako člověka vybaveného Božím Duchem. Při křtu v Jordánu nebo při vzkříšení byl Bohem "adoptován". Nositeli bludu byli biskupové Theodoret z Byzance (exkomunikován r. 192), antiošský biskup Pavel ze Samosaty (sezazen a exkomunikován r. 269), Elipand z Toleda a Felix z Urgely. Blud byl obnoven Abaelardem. Židovsko - křesťanští ebionité a viděli v Ježíšovi Syna Božího jen "podle moci".

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz