Administrátor

Kategorie: křesťanství

Kodex církevního práva zná tři významy tohoto pojmu: a) apoštolský a. je ten, kdo provádí duchovní správu a vede jménem papeže »určitou část Božího lidu, kterou ze zcela zvláštních a závažných důvodů nelze zřídit jako diecézi« (CIC 371). Nazývá se apoštolským vikariátem nebo - apoštolskou prefekturou, b) diecézní a. je ten, jehož úkolem je řídit - diecézi, pokud je biskupský stolec uvolněný (CIC 421), c) farní a. je ten, kdo byl jmenován biskupem, aby řídil - farnost, pokud je uvolněna nebo faráři je bráněno ve výkonu pastorační služby (CIC 539).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz