Adam

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Hebrejské slovo, které má dvojí význam: "člověk" a "muž", ale též "ze země vzatý". Představa "prvního" člověka z hlíny, oživeného dechem Božím, se vyskytovala už v předkřesťanských mytologiích v Mezopotámii. Adam, stvořený podle Genesis jako obraz Boží, žil jako první člověk v "zahradě Eden". Křesťanský výklad pojmu jako smrtelný, muž, praotec, vychovatel lidstva, ztělesnění čisté ideje člověka a praotec Ježíše se používal téměř ve všech interpretacích Starého i Nového zákona, ať už z hlediska dějin spásy nebo z přístupů k nauce o dědičném hříchu. V této souvislosti představuje osoba Adama s jeho družkou Evou počátek dějin lidstva.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz