Acta Sanctae Sedis

[akta sankte sedis]

Kategorie: křesťanství

Periodický měsíčník vydávaný od r. 1865 do r. 1908. Přestal vycházet, když byl zaveden list - Acta Apostolicae Sedis. Přinášel texty nejdůležitějších papežských protokolů a protokolů římské - kurie. Neměl úřední charakter, ale - kongregace Propaganda Fide jej v r. 1904 prohlásila za autentický a úřední.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz