Absoluce

Kategorie: křesťanství

Z lat. slovesa absolvere, »osvobodit, zprostit viny«. Úkon, kterým - zpovědník ve - svátosti pokání či smíření ve jménu Ježíše Krista a církve prohlásí - hříšníka za zbaveného vyznaných hříchů. Rozhřešení může udělit pouze - kněz (CIC 965).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz