Abrahámova apokalypsa

Kategorie: judaismus

Podkategorie: Starý zákon

Židovská sbírka legend, vzniklá kolem roku 100, představuje Abraháma jako vynikající vzor víry: jako první prorok zná bibli už před jejím vznikem a dospívá zázračným způsobem k Bohu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismus

Starý zákon



Copyright iEncyklopedie.cz