iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Alchymie

Tímto označením se shrnují všechny nábožensko-okultní očistné snahy, které směřovaly hlavně k přeměně nebo zušlechtění kovů, většinou ve zlato. Za těmito pokusy bylo hledání univerzálního léku, který měl být nakonec schopen převést všechno porušitelné ... … více

Asklépios

Řecký bůh léčitelství byl synem Apollóna. Nejpravděpodobnější vysvětlení jeho jména je "s podobou hada". Je možný také jeho původ ze staroorientálních představ bohů, v nichž představoval zvířecího démona upoutaného k zemi. Ve variantách může být ztotožňován ... … více

Motu proprio

Lat. »z vlastního rozhodnutí«. Označují se tak listy (obvykle organizační povahy), které vydává - papež z vlastního podnětu.… více

Totemový sloup

Sloup zdobený řezbami, často vysoký mnoho metrů, sloužil četným indiánským kmenům na severozápadě Ameriky jako kultovní objekt. Vyřezávané zvířecí nebo lidské figury představovaly totem nebo legendu o předcích rodu a ukazovaly každému cizinci, který dům ... … více

Svatopetrský haléř

Spontánní příspěvek věřících - papeži jakožto nástupci sv. Petra, aby byl schopen přispívat na všeobecné potřeby církve. Ve středověku to byl roční odvod, poukazovaný Svatému stolci některými státy, které se daly pod jeho ochranu (např. Anglie, Portugalsko, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz