iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Komboniáni

Členové řeholní - kongregace Misionářů komboniánů Srdce Ježíšova (Fili Sacri Cordis Jesu nebo Verona Fathers), založené - biskupem Danielem Combonim r. 1867 a schválené r. 1910. Svou mateřskou základnu mají ve Veroně a věnují se - evangelizací národů, ... … více

Breve

Z lat. breve (scriptum), »krátké (psaní)«, »sumář«. Stručný papežský dokument, méně slavnostní než - bula, s pečetí »sub anulo piscatoris« ( - prsten).… více

Ašera

Vyšla ze kanaanejského světa pověstí a byla uctívána jako bohyně plodnosti. Byla manželkou boha Ela, předchůdce boha Baala. Znázornění ukazují nahou ženskou postavu s výraznými známkami pohlaví. Pokládána též za vládkyni moře, v Arábii za slunčení božstvo. ... … více

Řeholní sliby

Přijetí evangelijních rad složením veřejných slibů - chudoby, - čistoty a - poslušnosti. Nakolik se složením slibů vstupuje do řeholního stavu, znamená to jurisdikční změnu stavu a podmínek, vyplývající ze - zasvěcení se Bohu skrze službu církve. Zasvěcené ... … více

Klára

Narodila se v roce 1193 nebo 1194 v Assisi a pocházela ze šlechtické rodiny. Rozhodla se následovat příkladu sv. Františka a svých dvou bratranců (Silvestra a Rufina), kteří se k němu připojili. Opustila domov, přijala z rukou sv. Františka řeholní šat ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz