iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Regina Coeli

Lat. »Královna nebe«. Mariánská velikonoční - antifona. Autor je neznámý, bývá však připisována papeži Řehoři V. (10. stol.). Během - velikonočního období nahrazuje modlitbu - Anděl Páně.… více

Pokora

Vztah člověka, jenž si je vědom svých omezení. Jejím příkladem je Ježíš (Mt 20,28, Mt 26,39, Jan 10,17, Jan 13,12nn, 2 Kor 8,9, Gal 4,4nn, Žid 2,17, Žid 5, 8, Žid 12,2), jenž vyzývá k pokoře každého, kdo chce být jeho učedníkem (Mt 11,29, Jan ... … více

Mystagogie

V křesťanském názvosloví označuje vše, co vede k poznání, pochopení a správné účasti na - tajemstvích (mysterium) křesťanské víry. V - liturgii pak zvláštním způsobem označuje poslední období křesťanského zasvěcení a dochází k němu po udělení - křtu, ... … více

Laponské náboženství

Jako polonomádští lovci a chovatelé sobů žijí Laponci, kteří se sami označují jako "Saamové", v oblasti severního polárního kruhu od Norska až po poloostrov Kola. Náboženský život určují šamani, kteří na umějí rozeznávat příčiny nemocí. Nejdůležitějším ... … více

Médeia

Čaromocná hrdinka byla dcerou kolchidského krále Aiéta a Héliova vnučka. Jako pomocnice a žena Jásonova vystupuje v pověsti Argonautů a je jednou z velkých ženských postav řecké tragedie.… více


Copyright iEncyklopedie.cz