iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Hadíthy (hadísy)

Hadíthy jsou zprávy o výrocích a činech Proroka Muhammada nebo jeho významných druhů. Tvoří po koránu druhý pramen islámského práva. Hadíth má dvě části: první obsahuje řetěz tradentů, a druhá je vlastním výrokem. Dějiny předávání tradice mají rozhodující ... … více

Práce

Hospodářská činnost člověka má dvojí charakter: je zvláštním ztížením a současně zvláštním vyznamenáním lidského života. Práce slouží v mnoha náboženstvích ke zdokonalování na cestě ke spáse, tak např. v parsismu a v zenu. V biblickém pohledu jsou lidé ... … více

Perseus

Slavný argejský hrdina byl jedním z četných Diových synů se smrtelnicí Danae. Podobně jako jiné i jej potkal ten osud, že ho po narození odevzdali v bedně moři. Našel a vychoval ho král Polydektés. Jeho nejznámějším hrdinským činem je zabití Gorgony Medúsy, ... … více

Epištolář

Z lat. epistularium (z epistula, »dopis«). Liturgická kniha, která obsahovala texty apoštolských listů ke čtení při - mši svaté.… více

Anaxagorás

(*Klazomenai 500/497 - +Lampsaakos 428/7 př. Kr.). Řecký filosof, blízký přítel Eurípidův a Perikleův. Musel uprchnout z Athén pro obžalobu z bezbožnosti. Jeho mechanistické učení o vzniku světa nedávalo prostor bohům a přispělo k zániku řeckého náboženství.… více


Copyright iEncyklopedie.cz