iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Sánkhja

Tomuto důležitému systému ze šesti ortodoxních systémů hinduistické filozofie dal klasický výraz ve 3. stol. po Kr. Íšvarakršna. Systém zastával přísný dualismus hmoty a duše. Duše je všudypřítomná, vševědoucí, neměnitelná a bez žádostivosti. Hmota má ... … více

Ockhamismus

Filosofický, teologický a politický proud 14. až 17. stol. inspirovaný myšlenkou anglického františkánského filosofa Williama Ockhama (1349-1350). Ten se svými stoupenci zastával radikální empirismus, podle něhož skutečná jsou pouze individuální jsoucna, ... … více

Svatý týden

Týden, který předchází - velikonocím, nejdůležitějším křesťanským svátkům. Bývá nazýván také »velký týden«. Začíná - Květnou nedělí a končí velikonočním - triduem.… více

Kadlec, Jaroslav

(1911-2004), teolog, církevní historik, pedagog, narozený v Dolní Cerekvi (okr. Jihlava). Absolvoval bohoslovecký ústav v Českých Budějovicích a roku 1934 byl vysvěcen na kněze. Roku 1938 absolvoval Teologickou fakultu UK v Praze. Působil nejprve jako ... … více

Apoštol

Z řec. apostellein, »poslat«, je odvozeno podstatné jméno apostolos, a pak lat. apostolus. Titul dvanácti Ježíšových spolupracovníků, které si sám vybral (Mt, 10,1-4) a poslal je, aby hlásali jeho - evangelium (Mt 28,18-20) jsou to: Petr, Ondřej, Jakub ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz