iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Olej

Šťáva z plodu olivy sloužila jako zdroj světla, potrava, prostředek pomazání a lék. Olivový olej smíchaný s balzámem, který světí biskup, se nazývá křižmo a používá se jako posvátný olej při křtu, biřmování a svěcení kněžstva.… více

Sláva Otci

Malá - doxologie, krátká modlitba chvály a velebení - Nejsvětější Trojice nazvaná podle úvodních slov. Často se říká na zakončení - modlitby a - žalmů. Není znám ani autor ani doba jejího zavedení do - liturgie a do osobní modlitby.… více

Milost

Ve SZ označuje termín Boží zalíbení v lidu - Izraele, založené na - smlouvě. V NZ, zvláště u svatého Pavla, znamená naprostý dar, kterým Bůh věnuje lidem - věčný život prostřednictvím Kristovy oběti, jímž se křesťané stávají ve - křtu a - darem Ducha ... … více

Apokryf

Z řec. apokryfos, »skrytý«, »vzdálený« (ze slovesa apokryptein, »skrývat«). Židovsko-křesťanské náboženské spisy, nepřejaté do biblického - kánonu, sepsané mezi 2. stol. př. Kr. a 4. - 6. stol. po Kr. Je nejisté, zda termín je odvozen z pohanského či ... … více

Védské náboženství

Védské a současně nejstarší období hinduismu se může právem označovat za svébytné náboženství, neboť ačkoli je základem mnoha pozdějších hinduistických nauk, tvoří v kosmologii, teologii a náboženské praxi vlastní jednotku. Je příbuzné s indoevropskými ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz