iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Jeruzalém

Střed židovských a křesťanských dějin spásy, dnes hlavní město Izraele, je zmiňován v různých starozákonních spisech různým způsobem. Jméno Uru-Salim znamená pravděpodobně "založení Boha Šalema". V arabštině se nazývá El-kuds, svaté; hebrejsky Jerúšálájím, ... … více

Kanonická forma

Podmínky požadované právními předpisy nebo stranami, aby se dosáhlo účinnosti nějakého právního úkonu.… více

Klerik

Z lat. clericus, odvozeno od clerus. Ten, kdo obdržel jeden ze tří stupňů - kněžského svěcení, jímž se stane služebníkem Boha a církve a je včleněn do některé místní církve nebo do osobní - prelatury, - řeholní společnosti nebo do společnosti apoštolského ... … více

Gregoriánská reforma

Reformní hnutí katolické církve pojmenované podle - papeže Řehoře VII. (1073-1085), světským jménem Hildebrand ze Soany (*1020). Když byl povýšen na papežský stolec, zahájil politickou a církevní reformu, jejímž hlavním cílem byla libertas ecclesiae, ... … více

Medína

Město, které leží v dnešní Saudské Arábii, je vedle Mekky druhým městem, v němž žil Muhammad a je tam také pohřben. Po svém odchodu z Mekky (622) našel Muhammad přijetí v Medíně. Z medínského období (622-632) pocházejí pozdní súry koránu.… více


Copyright iEncyklopedie.cz