iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Spor o Velikonoce

Spor o Velikonoce stál na začátku sjednocování data jejich slavení. Podle maloasijského zvyku byly Velikonoce slaveny stejně jako u židů 14. nisanu. Nezáleželo, na jaký den toto datum připadlo, neboť oslava byla chápána jako památka smrti, nikoli zmrtvýchvstání ... … více

Adad

Západosemitský bůh bouře, zvaný také Hadad, byl uctíván v nápisech v Zendžirli také jako bůh plodnosti. Mnozí starobabylónští králové i panovníci v Mari uvádějí Adada ve 2. tisíciletí př. Kr. ve svém jménu.… více

Prorokování

Není výlučným jevem u - židovského národa, i když tam dosáhlo svého vrcholu. Svojí podstatou má náboženský charakter. Slovo - proroka totiž předpokládá vždy kontakt s božstvím, formulaci zprávy, která přišla vnuknutím, viděním nebo vnímáním Boha na posvátném ... … více

Faraon

Pojem, kterým se dnes označuje obecně titul egyptského krále. Starší egyptologové jej vykládali z hieroglyfu pir'aa (veliký dům) tj. královský palác, a teprve od Thutmose III. (1490 - 1436 př. Kr.) bylo obvyklé v nám běžném smyslu, aniž se však objevovalo ... … více

Peníze

Za původ peněz se dnes všeobecně považuje spojitost s obětními a votivními zvyky. To dosvědčují nejstarší motivy mincí, i skutečnost, že pokladnice a mincovny byly ve starověku vždy v nejbližším sousedství chrámů a svatyní. Postupně byly peníze a zbožnost ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz