iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Voda, svěcená

V kultu a v liturgii katolické církve hraje voda, symbol vnitřního očištění, velkou roli. Voda se světí při různých příležitostech a používá se jako svátostina (viz svátostiny) při žehnání. Voda se dříve světila s přimícháním svěcené soli, může se světit ... … více

Exkardinace

Z lat. ex a cardinatio, »mimo základ«. E. je zaniknutí příslušnosti duchovního ( - kněz) k místní církvi nebo - společnosti zasvěceného života z důvodu včlenění do jiné místní církve nebo jiné společnosti církevního života (CIC 267).… více

Svatá brána

Zazděná brána ve čtyřech hlavních bazilikách v Římě (sv. Petra ve Vatikánu, sv. Jana v Lateránu, sv. Pavla za Hradbami, Santa Maria Maggiore). Brána se otvírá během obřadu, který předchází první vánoční - nešpory a znamená zahájení - jubilejního roku. ... … více

Liber pontificalis

Lat. výraz značící »papežská kniha«. Jde o sbírku životopisů prvních papežů až po Pia II. (1458-1464). První celistvé uspořádání sahá až do období mezi 6. a 7. stol. Později byla kniha doplněna dalšími životopisy a upravena.… více

Višnuismus

Vedle šivaismu a šaktismu je tato nauka nejrozšířenějším směrem v moderním hinduismu. Jde o uctívání boha Višnua jako nejvyššího kosmického principu. Proti filozofii upanišad, které ještě neztotožňovaly absolutno s osobním bohem, nýbrž s neosobním brahma, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz