iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Jan XXIII.

(*Sotto il Monte u Bergama 25.11.1881 - +Řím 3.6.1963). Svolavatel 2. vatikánského koncilu byl zvolen papežem r. 1958. Během krátkého pontifikátu obrátil církevně politickou tendenci svého předchůdce Pia XII. a projevil příkladnou otevřenost vůči církevnímu ... … více

Paulikiáni

Sekta odvozující svůj původ od apoštola Pavla, rozšířená v 7. - 9. stol. v Arménii, Malé Asii a Sýrii. Učení navazující na Marciona se vyznačuje extrémním dualismem (věčným bojem dobra a zla); paulikiáni odmítali svátosti. V 9. stol. vytvořili vlastní ... … více

Kajícné knihy

Od 7. - 8. stol. se tak nazývaly knihy, které obsahovaly výčet - hříchů a uváděly za ně přiměřené - pokání. Sloužily - zpovědníkům. Jsou důležité pro poznání dějin - svátosti pokání a - kanonického práva.… více

Dionýsius

V polovině 3. století působil jako misijní biskup, poslaný s několika dalšími z Říma do Galie. Jeho sídlem byla Lutetia (dnešní Paříž), kde byl v době pronásledování křesťanů sťat mečem. Nad hrobem tohoto prvního pařížského biskupa byla v 5. století postavena ... … více

Kyrillonas

Kyrillonas je syrský básník, od něhož se zachovalo šest zpěvů. Za jeho působiště se pokládá Edessa. Jedna jeho báseň je prosebnou písní při náletu kobylek a vpádu Hunů, k němuž došlo v roce 396.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.… více


Copyright iEncyklopedie.cz