iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Utrpení

Četná náboženství spatřují v utrpení osud, jemuž je člověk podroben na základě své pozemské existence. Nejrozhodněji se tu vyjadřuje buddhismus: "Celý život je utrpení." Tuto vedoucí myšlenku vyjadřují takzvané čtyři ušlechtilé pravdy. Buddhova nauka ... … více

Theatini

Řád - kleriků, jež se řídí - augustiniánskou řeholí. Založil jej r. 1524 v Římě Gaetano di Thiene (+1547, - kanonizován 1671, z toho kajetáni) a Giampietro Caraffa, v té době biskup v Chieti (lat. Theate, a odtud název t.). Téhož roku byl řád schválen ... … více

Synopse

"Společný pohled", tj. srovnávání synoptických evangelií (Marka, Matouše a Lukáše) do tří sloupců vedle sebe, takže je možno přehlédnout specifické rozdíly a změny jednotlivých zpráv a jejich teologických výpovědí.… více

Patronát

Přednostní právo zakladatele kostela, kaple nebo chrámového statku, resp. právního nástupce, se vztahovalo hlavně k právu navrhovat při novém ustanovování duchovního. Od r. 1965/66 už tato zvyklost v katolické církvi zanikla.… více

Alláh

Toto pojmenování Boha, užívané v islámu, bylo běžné Arabům už v předislámské době. Alláh byl uctíván pravděpodobně v Mekce jako nejvyšší bůh vedle mnoha nižších bohů. Z koránu se dozvídáme, že Alláha uctívali věřící už v předislámské době jako boha stvořitele ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz