iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Noviciát

Doba průpravy k zahájení života v řeholní společnosti. Účelem je umožnit - novicům aby hlouběji poznali - povolání, které je vlastní řeholní společnosti, aby zkusili způsob života společnosti, přizpůsobili jejímu duchu svou mysl i srdce, a také aby se ... … více

Mariánský rok

Rok věnovaný Panně - Marii. Pius XII. jej vyhlásil v r. 1954, aby zdůraznil výjimečnou svatost Matky Kristovy, vyjádřenou v tajemstvích jejího - neposkvrněného početí a jejího - nanebevzetí. Jan Pavel II. svou encyklikou Redemptoris Mater vyhlásil další ... … více

Biblické konkordance

Abecední seznam různých výrazů, pojmů nebo námětů z Písma ( - bible). První b.k. k textu - Vulgáty se objevují ve 13. stol., pak následovaly b.k. řecké, hebrejské a v moderních jazycích.… více

Black Muslims

Přísně organizované militantní náboženské hnutí barevných Američanů v USA bylo založeno r. 1932 a od r. 1934 je vedl Elijah Mohammed (+1975). V čele dnes stojí Louis Farrakhan. Jako "ztracený a znovunalezený národ islámu v Severní Americe" prohlásili ... … více

Tiámat

V babylónském eposu Enúma eliš byla tato chaotická moc původního moře myšlena jako démonka, kterou usmrtil bůh Marduk. Mrtvolu vítěz rozdělil na dvě části, z nichž stvořil nebe a zemi.… více


Copyright iEncyklopedie.cz