iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Fénix

V řecké literatuře se tomuto bájnému ptáku vyměřuje délka života 972 lidských věků. Heródotos ho umísťuje do egyptské Heliopole (eg. On), kde se objevuje každých 500 let s vejcem, které sám zplodil a které obsahuje posmrtné pozůstatky jeho otce, aby je ... … více

Martin z Tours

Narodil se kolem roku 316 v panonské Sabarii (v dnešním Szombathely v Maďarsku). Jeho rodiče byli pohané, v patnácti letech byl přijat mezi čekatele křtu (katechumeny) a po nějakém čase se dal pokřtít. Mezitím se dostal jako voják do Galie, opustil vojenskou ... … více

Ulemové

Souborné označení islámských učenců či duchovenstva (sing. álim - učenec, plur. ulamá). Jsou to znalci náboženství a práva. Na jedné straně dohlíželi na dodržování zákonů ve státě, na druhé straně jako kádíové (soudci) působí také v jeho službách.… více

Monstrance

Umělecky zdobená schránka, která v katolické církvi slouží k veřejnému vystavování proměněné hostie (viz mše), je obvykle uzavřena v tabernáklu (svatostánku) a vystavuje se jen při slavnostních příležitostech - adoracích.… více

Non expedit

Lat. »neprospívá«, »nehodí se«. Jde o vyjádření (formulaci), kterou všeobecně používají římské - kongregace, když na podanou žádost poskytují z důvodů nevhodnosti zápornou odpověď.… více


Copyright iEncyklopedie.cz