iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Dalajlama

Hlava Řádu žlutých čepic, který v lamaismu vedl, měl až do převzetí moci Číňany v r. 1959 duchovní i světské vedení Tibetu. Mongolský panovník Altan Chan propůjčil v 16. stol. třetí hlavě Řádu žlutých čepic tento titul, který později přešel také na jeho ... … více

Legenda

Latinské slovo "legenda" (má býti čteno) vede přímo k původu tohoto pojmu: ve středověku byla o pamětních dnech světců při bohoslužbě čtena zpráva o nich a o jejich příkladném životě, legenda o svatých. Legendy se však také spojily s kulty a posvátnými ... … více

Exorcismus

Z řec. exorkismós (ze slovesa exorkízein, »vymítat«). E. je obřad, kterým je - démon ve jménu Boha vyzýván, aby opustil nějakou osobu, zvíře nebo místo. Ježíš prováděl e. (Mt. 8,39 a dal., Mt 12,22, Mt 17,18, srov. synopt.) a pověřil tím - apoštoly (Mk ... … více

Magický čtverec

Podle kosmologických představ se harmonie v kosmu odráží v číslech a magický čtverec se považuje za její symbol. Po způsobu šachovnice jsou pole obsazena různými čísly, jejichž vodorovné, svislé a diagonální součty jsou vždy stejné. Magický čtverec SATOR ... … více

Bouše, Bonaventura Zdeněk

(1918–2002), teolog, liturgik, člen řádu menších bratří, narozený v Plzni. Vysvěcen byl v roce 1942. Zprvu sloužil jako kaplan ve Veltrusích u Prahy. Roku 1946 vstoupil do řádu menších bratří a zároveň studoval filozofii a teologii. Slavné sliby složil ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz