iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Motu proprio

Lat. »z vlastního rozhodnutí«. Označují se tak listy (obvykle organizační povahy), které vydává - papež z vlastního podnětu.… více

Kuncíř, Ladislav

(1890–1974), nakladatel, knihkupec, narozený v Žitovlici (okr. Jičín). V letech 1923–1949 majitel renomovaného pražského nakladatelství zaměřeného na vydávání světové a české beletrie a náboženské literatury. V edicích Karmel, Vinice Páně, Boží bojovníci ... … více

Titulární biskup

Označují se tak všichni - biskupové, jimž nebyla svěřena péče o diecézi (CIC 376), ale nesou titul nějaké zaniklé - diecéze (t.b. litomyšlský apod.).… více

Proselyta

Z řec. proselythos, »nově příchozí«. U židů se tak říkalo tomu, kdo konvertoval z - pohanství.… více

Sirény

Mořské bytosti řecké mytologie, napůl dívky, napůl ptáci; u Homéra (Odyssea) lákají kouzelným zpěvem námořníky a usmrcují je. Když jejich ostrov míjel Odysseus, dal svým námořníkům zalít uši voskem a sám sebe nechal připoutat ke stěžni, aby se jimi nenechal ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz