iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Communio sanctorum

Termín má dva významy: společenství se svatými věcmi a společenství mezi svatými osobami (srov. Kat. 948). Společenství svatých je konec konců církev sama, kde i sebemenší čin milosrdenství blahodárně působí na všechny a kde každý - hřích tomuto společenství ... … více

Opičí bůh

Tento zvířecí bůh je uctíván především v lidovém hinduismu a v lidové víře jižní Číny. V ramajáně bojuje opičí král Hanúman proti démonům. Podobné rysy má postava Sun Wu-Kchunga, velmi oblíbeného v Číně, který v poutnickém románě "Cesta na Západ" provází ... … více

Římskokatolická církev

Ježíš Kristus, na něhož se odvolávají všechny křesťanské církve, chtěl jen jednu jedinou církev pro celou zemi. Jak odpovídá řeckému výrazu katholon (pro celý svět), nazývá se tato jedna církev "církví katolickou" (tj. všeobecnou), a reprezentuje ji mnoho ... … více

Znalci Písma

Zákoníci měli v antickém židovství soudcovskou a jiné pravomoci. Jejich rozhodování o učení, dlouho předávaném jen ústně, byla později písemně zachycena v mišně.… více

Borobudur

Tato buddhistická svatyně je jedinou trojrozměrnou mandalou světa, postavenou v 8. stol. na Jávě. Deset teras chrámu v podobě stúp (viz stúpa) obsahuje reliéfy, které představují buddhistické spisy.… více


Copyright iEncyklopedie.cz