iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Breviář

Z lat. breviarium, »přehled«, »výběr«. Liturgická kniha, která obsahuje kompletní text všech prvků potřebných pro - liturgii hodin, společnou - modlitbu církve. B. se utvářel během staletí, nejdříve existovaly samostatné knihy: - žaltář, - homiliář, - ... … více

Minorité

Řád založený svatým Františkem z Assisi r. 1209 na ideálech chudoby prodělával již od poloviny 13. stol. vnitřní názorové krize. Jednou částí byli přísnější následovníci sv. Františka - spirituálové (viz observanté), druhou byli ti, kteří souhlasili se ... … více

Dolmeny

Typická forma megalitických staveb pochází většinou z mladší až pozdní doby kamenné. Vyskytuje se v západní a severní Evropě, Asii, severní Africe a na středomořských ostrovech. Na čtyřech až šesti svislých kamenných deskách je napříč položen plochý kámen ... … více

Exorcista

Z řec. exorkistés, »ten, který zaklíná«. - Kněz, kterému místní - ordinář povolil provádět - exorcismus (CIC 1172, par. 2).… více

Egyptské náboženství

Vývoj egyptského náboženství od počátků státu ve 4. tisíciletí př. Kr. odráží zvláštní podmínky této země a její existence závislé na pravidelných záplavách Nilu. Jeho stěžejní zásadou byl stálý boj dobra se zlem a víra v konečné vítězství dobra, ale ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz