iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Stojan, Antonín Cyril

(1851–1923), kněz, teolog, církevní hodnostář, narozený v Beňově u Přerova. Studoval u piaristů ve Staré Vodě u Budi­šova (1862–1864), pak v Příboře (1864–1868) a roku 1872 maturoval na Gymnáziu v Kroměříži. Po maturitě vstoupil do bohosloveckého semináře ... … více

Apsary

V puránách (viz hinduistická vyprávění) patří apsary (bylo jich dvanáct), k cestujícím ve slunečním voze, který podle astronomických představ krouží kolem země. Apsary nají za úkol uctívat boha slunce tancem.… více

Lev XIII.

Tento papež (1878 - 1903) byl významným učencem, který se staral o sociální hnutí a podporoval katolickou vědu, upevnil politický a světonázorový význam římské církve. Obnovení církevního státu, zrušeného r. 1878, se mu však nezdařilo. Vyzdvihl význam ... … více

Zarathuštra

Prorok a reformátor staroíránského náboženství, kterého Řekové nazývali Zoroastrés, žil mezi mezi 8. - 6. stol. př. Kr. Po něm se stoupenci jeho učení nazývají zarathuštrovci. Po zániku posledního zarathuštrovského státu perské říše Sásánovců (3. - 7. ... … více

Ekumenismus

To, co je křesťanským církvím společné, se ve 20. stol. zase více zdůrazňuje, zatímco se církevní dějiny do té doby vyznačovaly četnými odštěpeními (viz schisma) a křesťané bývali posléze velmi vzdáleni jednoty církve jako tajemného Těla Kristova. Od ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz