iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Opatství

V pozdní latině abbatia (aramejského abba). Církevní komunita řízená - opatem nebo - abatyší nezávisle na pravomoci - biskupa. Jmenuje se tak i komplex staveb, v němž sídlí komunita o. Původně byla o. nezávislá jedno na druhém. Po založením o. v Cluny ... … více

Nepomíjivost církve

Nepomíjivostí církve se označuje skutečnost, že církev navzdory útokům, kterým je vystavena ze strany zlých sil jak v ní samé, tak zvnějšku, jim nikdy nemůže podlehnout, a to kvůli Kristovým slovům, že »brány pekelné ji nepřemohou« (Mt 16,18). Nepomíjivost ... … více

Svatá Rodina

Rodina v Nazaretu, tvořená sv. Josefem, Pannou - Marií a Ježíšem, který v ní žil po dobu zhruba 30 let. S.R. je pro všechny křesťanské rodiny vzorem lásky a svornosti. Jako liturgický svátek se slaví v neděli po - vánocích.… více

Exsequie

Lat. exsequiae (od slovesa exsequi, »jít za«). Církevní - obřady a - modlitby za zemřelé.… více

Laxismus

Z lat. laxus, »široký«, »volný«. Směr - morální teologie, který se uplatnil mezi některými katolickými autory 17. stol. Podle něho ten, kdo se ocitl v pochybnostech či nejistotě, mohl se rozhodnout řídit se jakýmkoli názorem, i když jeho pravdivost nebyla ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz