iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Bolandisté

Skupina otců - jezuitů, kteří od poloviny 17. stol. pečují o edici Acta Sanctorum, což je kritická sbírka dokumentů, týkajících se života - svatých. Jde o myšlenku H. Rosweyda (1569-1629), kterou uskutečnil Jean Bolland (1596-1665), podle něhož se skupina ... … více

Neohinduismus

Tento pojem se týká moderní fáze hinduismu, během níž dochází ke konfrontaci se západními vlivy. Lze rozlišovat dva směry: jeden integroval evropské myšlenky a snažil se korigovat sociální a náboženské zlořády v Indii (reformní hinduismus), druhý se zásadně ... … více

Pešina z Čechorodu, Tomáš Jan

Katolický kněz (*1629 - +1680), osobní přítel jezuity Balbína, kanovník metropolitní kapituly sv. Víta, od r. 1670 generální vikář pražské arcidiecéze. Proslul zejména svou historiografickou činností v dílech Mars na Moravě (Mars Moravicus), popisujícím ... … více

Karmelitky

Karmelitky (od 15. stol.), ženská větev (se dvěma - řeholemi). Prodělaly téměř stejný vývoj jako obě mužské větve. »Bosé karmelitky« tvoří dnes s počtem kolem 13 tisíc řeholnic nejpočetnější ženský kontemplativní řád v církvi. Ke k. patří také - třetí ... … více

Tabu

Tento pojem z polynéského výrazu tapu se skládá ze slovíček "ta" (označovaný) a "pu" (silný) a značí přeneseně "výrazný". Poprvé slyšel tento pojem na své plavbě kolem světa James Cook r. 1777 na ostrovech Tonga a přinesl jej do Evropy. Na jedné straně ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz